Har genomgått grundkurs i
"Villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m av kaniner"
den 18-19/9 2004.

Utbildningen omfattar följande:
Kaninens historia, Taxonomi, Kaninraser, Anatomi och fysiologi, Ekologi, Miljö, Etologi,
Näringslära, Reproduktion, Sjukdomar och smittskydd, Införselregler och Djurskydd

Jag har uppfödarnummer A00.

Kommande utställningar:
Kvänum, den 20 januari